petak, 21. lipnja 2024.
Text Size
Naslovna O MEMO-u

O MEMO-u

Srednjoeuropska matematička olimpijada (MEMO) je nasljednik Austrijsko-poljskog matematičkog natjecanja (APMC) koje je održano 29 puta, od 1978. do 2006. Sada na MEMO-u sudjeluje deset država: Austrija, Češka, Hrvatska, Litva, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija i Švicarska.

Kao i na IMO-u, svaka zemlja sudjeluje s najviše šest učenika i dva voditelja. Prilikom dogovaranja pravila, na sastanku predstavnika MEMO zemalja održanom za vrijeme IMO-a 2006., istaknuto je da je jedan od ciljeva novog natjecanja omogućiti većem broju učenika stjecanje iskustva na međunarodnim natjecanjima. Stoga su ekipe koje sudjeluju na MEMO-u u pravilu disjunktne s IMO ekipama (osim u slučaju Slovenije). Također, kako bi MEMO poslužio mlađim učenicima kao priprema za neku od budućih Međunarodnih matematičkih olimpijada, u MEMO ekipe se ne biraju učenici završnih razreda srednje škole.

Najvažniji dio MEMO-a su pojedinačno i ekipno natjecanje, a svako traje pet sati. Zadaci su „olimpijskog tipa“, standardno podijeljeni u četiri područja: algebra, kombinatorika, geometrija i teorija brojeva. Na pojedinačnom natjecanju učenici rješavaju po jedan zadatak iz svakog područja. Test na ekipnom natjecanju sastoji se od osam zadataka, po dva iz svakog područja (na prva dva MEMO-a i na ekipnom su bila samo četiri zadatka). Na ekipnom natjecanju učenici rješavaju zadatke zajedničkim snagama pa je atmosfera na tom natjecanju posebna. Ekipni dio natjecanja postojao je i na APMC-u, a inače je rijetkost na matematičkim natjecanjima.

Cjelokupni program traje tjedan dana. Osim pojedinačnog i ekipnog natjecanja predviđeni su i izleti, zabava i sportske aktivnosti.

Ovogodišnja, peta Srednjoeuropska matematička olimpijada, održat će se od 1. do 7. rujna 2011. u Varaždinu. Sudjelovat će ukupno oko stotinu sudionika, od čega 60 natjecatelja i 20 voditelja ekipa. Organizator je Hrvatsko matematičko društvo u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina. Samo natjecanje će se održati u prostorima Prve gimnazije Varaždin. Financijsku potporu natjecanju pružit će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te drugi sponzori.

Prijava korisnika