četvrtak, 30. svibnja 2024.
Text Size
MEMO 2011 Program za natjecatelje

Program za natjecatelje

Dolazak i večera
8:00 – 9:00 Doručak (SD)
9:30 – 12:00 Razgledavanje Varaždina
13:00 – 14:00 Ručak (Park)
14:00 – 18:00 Slobodno vrijeme i rekreacija
18:00 – 19:00 Predstavljanje ekipa (FOI)
19:00 – 20:30 Večera (SD)
7:30 – 8:30 Breakfast (SD)
9:00 – 14:00 Individual competition (1G)
14:00 – 15:00 Lunch (Park)
15:00 – 19:00 Free time and recreational activities
19:00 – 20:30 Dinner (SD)
7:30 – 8:30 Doručak (SD)
9:00 – 14:00 Ekipno natjecanje (1G)
14:00 – 15:00 Ručak (Park)
15:00 – 19:00 Slobodno vrijeme i rekreacija
19:00 – 20:30 Večera (SD)
7:30 – 9:00 Doručak(SD)
9:30 – 21:00 Izlet (Varaždinske Toplice, Zagreb)
21:00 – 22:00 Večera (SD)
6:30 – 7:45 Doručak (SD)
8:00 – 18:00 Izlet (Trakošćan, Krapina)
19:00 – 20:30 Dodjela priznanja
20:30 – 23:00 Svečana večera (Park)
Doručak i odlazak

Lokacije
SD - Studentski dom, Julija Merlića bb
1G - Prva gimnazija, Petra Preradovića 14
FOI - Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2
Park - Restoran Park, Jurja Habdelića 6

Karta