Petak 2.9.

8:00 – 9:00 Doručak (SD)
9:30 – 12:00 Razgledavanje Varaždina
13:00 – 14:00 Ručak (Park)
14:00 – 18:00 Slobodno vrijeme i rekreacija
18:00 – 19:00 Predstavljanje ekipa (FOI)
19:00 – 20:30 Večera (SD)