Kontakt

e-mail: memo2011@math.hr

Hrvatsko matematičko društvo
Bijenička cesta 30
HR – 10 000 Zagreb
Hrvatska

Fax: +385 1 4680 335